Som lokalkontakt er du en viktig del av AFS sitt støtteapparat, og du skal hjelpe og støtte AFSer og vertsfamilie hver for seg og sammen i løpet av utvekslingsåret. Som lokalkontakt har du forpliktet deg til å holde jevnlig kontakt med både AFSer og vertsfamilie, minst én gang i måneden. Vi anbefaler at du  deltar på eventuelle møter og aktiviteter som lokallaget arrangerer.

Du skal være en støttespiller som AFSeren OG vertsfamilien kan dele gleder og utfordringer med, og det er viktig å bygge opp et vennskapelig og tillitsfylt forhold mellom dere. Å være lokalkontakt er en hyggelig måte og bli kjent med en ungdom fra en annen kultur, samtidig som man hjelper vertsfamilien og AFSeren selv til å ha et flott år. Antagelig vil du lære mer om deg selv og norsk kultur også! Les mer i lokalkontakthåndboka.

Send inn månedlig rapport

Kontakten med eleven og vertsfamilien må dokumenteres gjennom å levere månedlige rapporter (Monthly Contact).

Send rapport her

Nyttig informasjon