Slik får du tak i AFS Norge

Postadresse: Trondheimsveien 135, 0570 OSLO

Besøksadresse: Inngang fra Sinsenveien (se kart)

Telefon:  +47 22 31 79 00

E-post: info@afs.no

Vakttelefon (bare til alvorlige nødstilfeller utenfor kontorets åpningstid): +47 95 02 83 07

Frivillige og lokallag i AFS Norge

AFS Norge er organisert i lokallag. Det finnes over 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige og engasjerte frivillige for at alle deltakere på AFS sine programmer skal få en best mulig opplevelse. 

Kontaktinformasjon lokallag

Anastasia Shikhaleva

Telefon: 90267020 

E-post: afs.vestagder@gmail.com 

Se lokallagets facebookside

Styret i AFS Norge

Styret  er AFS Norges øverste organ. Styret består av ni personer: styreleder, seks medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av representanter fra lokallagene på landsmøtet, og samarbeider tett med generalsekretær og administrasjonen (kontoret). Styrets oppgave er å lede organisasjonen mellom landsmøtene, og å stake ut kursen man ønsker at AFS skal gå i på sikt.

Informasjon om AFS Norges styre

Ingun Raastad

Styreleder

Bosted: Åsgreina
Valgt for perioden 2016 – 2018

Gunnar Fiksdal

Styremedlem, nestleder

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2016 – 2018

Eva Ljosland

Styremedlem

Bosted: Kolsås
Valgt for perioden 2016 – 2018

Sigrid Bøckman

Styremedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2016 – 2018

Odd Ivar Thue

Styremedlem

Bosted: Molde
Valgt for perioden 2016 – 2018

Peter Quarcoo

Styremedlem

Bosted: Bergen
Valgt for perioden 2017 – 2019

Hanne Liv Østtveit-Moe

Styremedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2017 – 2019

Siri Holmboe Høibo

Varamedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2017 – 2019

Emanuele Sigismondi

Varamedlem

Bosted: Oslo
Valgt for perioden 2017 – 2019

Ansatte i AFS Norge

Engasjerte ansatte på AFS-kontoret følger opp deltakere, tar seg av reiser og logistikk, koordinerer frivillige, og administrerer driften av organisasjonen. Mange av oss har selv vært på utveksling med AFS, mens andre har utforsket verden på egen hånd. 

Marit Grønskei

Marit (BW R)
Generalsekretær

Ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Kontaktperson i forhold til styret, AFS-partnere, offentlige myndigheter, andre organisasjoner og private. Hovedkontakt i forhold til økonomiske spørsmål.

E-post: marit.gronskei@afs.org
Telefon: 21 64 96 15

Siri Bolstad

Siri (BW R)

 Programsjef

I permisjon fra 31. august 2016.

Hilde Hustad

Hilde
Rekrutterings- og markedskoordinator

Hovedansvar for rekruttering, marked og kommunikasjon i AFS Norge. Pressekontakt.

E-post: hilde.hustad@afs.org
Telefon: 21 64 96 16

Camilla Soulère

Camilla (BW R)
Programkoordinator – oppfølging og rådgivning

Hovedansvar for oppfølging av AFSere og vertsfamilier i Norge, samt norske AFSere som er på utveksling.

E-post: camilla.soulere@afs.org
Telefon: 21 64 96 13

Bjørn Erik Løken

Bjørn-Erik (BW R)
Programmedarbeider – oppfølging og rådgivning

Jobber med oppfølging av AFSere, sende- og vertsfamilier. Ansvar for transport til/fra skole og PC-leie på vertsprogrammet.

E-post: bjornerik.loken@afs.org
Telefon: 21 64 96 28

Eline Teige

Eline BW

Programassistent – oppfølging og rådgivning

Ansvar for orienteringer og leire for deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer og reisetillatelser. Jobber også med oppfølging av AFSere, sende- og vertsfamilier.

Telefon: 21 64 96 20

Frauke Heivand

Frauke (BW R)
Programkoordinator – rekruttering og uttak vertsside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av vertselever og vertsfamilier på AFS sine utvekslingsprogrammer. Jobber også med vertsfamilierekruttering.

E-post: frauke.heivand@afs.org
Telefon: 21 64 96 11

Gudrun Eythorsdottir

Gudrun (BW R)
Programkoordinator – rekruttering og uttak sendeside

Hovedansvar for søknadsprosess og uttak av deltakere på AFS sine utvekslingsprogrammer.

E-post: gudrun.h.eythorsdottir@afs.org
Telefon: 21 64 96 24

Laura Franco

Laura (BW R)
Rekrutterings- og markedsmedarbeider

Jobber med rekruttering og skolerelasjoner.

E-post: laura.franco@afs.org
Telefon: 21 64 96 27

Eivind Tveter

Eivind (BW R)
Koordinator for reise og logistikk

Ansvar for alle reiser og visum/oppholdstillatelser på sende- og vertssiden, samt reiser for styret og administrasjonen.

E-post: eivind.tveter@afs.org
Telefon: 21 64 96 21

Jonas Andersen

Jonas (BW R)
Frivilligkoordinator

Har ansvaret for oppfølgning og utvikling av organisasjonens lokallag og frivillige, samt kurs og opplæringsprogrammet for frivillige.

E-post: jonas.andersen@afs.org
Telefon: 21 64 96 22

Asbjørn Klevjer

Asbjørn (BW R)
Koordinator IT (30%)

Ansvar for drift, vedlikehold og sikkerhet når det gjelder IT-systemer.

E-post: asbjorn.klevjer@afs.org

Helle Gravli

Helle (BW R)
Seniorkonsulent (40%)

Har ansvar for medlemskap, medlemsregister og søknad om statsstøtte. Redaktør for medlemsbladet «Bindersen».

E-post: helle.gravli@afs.org
Telefon: 21 64 96 23

Eva W. Hansen

Eva (BW R)
Regnskapsfører (80%)

Ansvarlig for økonomi og regnskap i AFS Norge.

E-post: eva.hansen@afs.org
Telefon: 21 64 96 14

Barbora Fenclova

Bara BW
Voluntør (EVS)

Jobber med prosjektet «Experiencing Intercultural Learning in Local Communities». Prosjektets mål er å skape bevissthet rundt interkulturell læring og aktivt medborgerskap blant våre frivillige, så vel som i nye målgrupper. Prosjektet er finansiert av Aktiv Ungdom/ Europakommisjonen.

E-post: barbora.fenclova@afs.org

Robin Segers

Robin BW
Voluntør (EVS)

Jobber med prosjektet «Experiencing Intercultural Learning in Local Communities». Prosjektets mål er å skape bevissthet rundt interkulturell læring og aktivt medborgerskap blant våre frivillige, så vel som i nye målgrupper. Prosjektet er finansiert av Aktiv Ungdom/ Europakommisjonen.

E-post: robin.segers@afs.org

Anneke Wiedmann

Anneke SW
Praktikant (IJFD)

Jobber med rekruttering og uttak sendesiden. Skolebesøk.

E-post: anneke.wiedmann@afs.org

 

Christin Böhmer

Christin SW
Praktikant (IJFD)

Jobber med oppfølging og rådgivning. Reisetillatelser. Skolebesøk.

E-post: christin.bohmer@afs.org